Tag Engine
Paragon Teknoloji

Bu sitede Paragon Tag Engine System çalışmaktadır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: PARAGON TEKNOLOJİ A.Ş. (Bundan sonra BİLGİ İŞÇİLERİ olarak anılacaktır)

Adres: Aşağı Öveçler Mahallesi, Lizbon Cd 33/4, 06460 Çankaya/Ankara

Telefon: 0 850 433 66 52

E-posta: info@paragonteknoloji.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.bilgiiscileri.com sitesinden ödeme yapan kişi, ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ
Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile www.bilgiiscileri.com da talep onay sayfasına, sistemin belirlediği süre içinde gönderilir.

4.3 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.bilgiiscileri.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, BİLGİ İŞÇİLERİ ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4- BİLGİ İŞÇİLERİ mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine banka aracılığıyla ödenir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu hizmetle ilgili onay maili gönderilene kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde BİLGİ İŞÇİLERİ’ne e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde ürün bedeli ALICI‘ya iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Ankara Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Sisteme kayıt gerçekleştiren tüm kullanıcılar işbu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.
Paragon Teknoloji A.Ş. bu sözleşme şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.